Akim geboren: 06.09.2007 

  Sylvestro du Lichen bleu Lucky Boy du Lichen bleu Inook de Dew Line
Ghika du Lichen bleu
Osiris du Lichen bleu Nevgeny de la Baisse de Leveillat
Kilak du Lichen bleu
Pinky du Lichen bleu Nevgeny de la Baisse de Leveillat Tundrafoot's Runnin'on MT
Jennifer de la Baisse de Leveillat
Kilak du Lichen bleu Gipsy du Lichen bleu
Fair-Laady du Lichen bleu